Close Overlay

Rregjistrohu ne Sigal Uniqa Group Austria

Krijo nje llogari per te administruar produktet e tua online.

Detajet Personale
Adresa
KREDENCIALET
Close Overlay

Fjalekalimi i ri Sigal Uniqa

Ju lutemi të plotësoni adresën tuaj e-mail dhe ju do të merrni një fjalëkalim të ri.

Close Overlay

Reset Password


Paketa e sigurimit te jetes!

SIGAL UNIQA Group Austria ofron paketën e sigurimit online për të gjithe anëtarët e familjes.

OFERTA PARAPRAKE


ALL

 • MBULIMI:Humbja e jetes
 • AFATI I SIGURIMIT:1-5 Vjet
 • SHUMA E SIGURIMIT: 250.000 ALL
0 ALL

Paketa nuk mund te blihet,sepse mosha ne perfundim te sigurimit nuk duhet te jete me shume se 55 vjec!
 • MBULIMI:Humbja e jetes
 • AFATI I SIGURIMIT:1-5 Vjet
 • SHUMA E SIGURIMIT: 500.000 ALL
0 ALL

Paketa nuk mund te blihet,sepse mosha ne perfundim te sigurimit nuk duhet te jete me shume se 55 vjec!
 • MBULIMI:Humbja e jetes
 • AFATI I SIGURIMIT:1-5 Vjet
 • SHUMA E SIGURIMIT:
  2.000.001 - 5.000.000 ALL
0 ALL

Paketa nuk mund te blihet,sepse te ardhurat mujore duhen me te larta ose periudha e sigurimit duhet me e madhe!
 • MBULIMI:Humbja e jetes
 • AFATI I SIGURIMIT:1-5 Vjet
 • SHUMA E SIGURIMIT:
  >5.000.000 ALL
0 ALL

Paketa nuk mund te blihet,sepse te ardhurat mujore duhen me te larta ose periudha e sigurimit duhet me e madhe!

Paketa nuk mund te blihet,sepse nuk ploteson kushtet e mesiperme!

TE DHENA PERSONALE


PUNESIMI & TE ARDHURAT MUJORE


PYETESORI SHENDETESOR

1. A jeni në gjendje të mirë shëndetësore?
2. A jeni shtruar në spital ose klinika për ndërhyrje kirurgjikale ose a u jeni nënshtruar terapive ose ekzaminimeve mjekësore – dhe nga të cilat ekzaminime është vërtetuar ndonjë semundje? (pergjigjuni po ose jo dhe nese po jepni detaje te plota duke specifikuar llojin, datat, gjatesine e semundjes, trajtimin, rezultatet apo deshtimin)
a.Semundje te sistemit te frymemarrjes
b.Semundje kardio-vaskulare (te zemres dhe eneve te gjakut)
c.Semundje te aparatit tretes ose melcise
d.Tumor beninj ose malinj
e.Semundje mendore ose nervore (si epilepsy, paraliza, depression, alkolizem, tentative vetvrasjeje, aksidente cerebrovaskulare, etj)
f.Semundje te sistemit muskulo-skeletor (semundje te kockave, kyceve, shtylles kurrizore, etj)
g.Semundje gjaku
h.Semundje te lekures dhe te shqisave (syve, vesheve, etj)
i.Semundje te sitemit urinar dhe riprodhues (veshkave, rrugeve genito-urinare etj)
j.Semundje te tiroides, crregullime te yndyrnave, diabet, crregullime hormonale, crregullime metabolike, etj
k.Dëmtime si pasoje e traumave ose demtimeve aksidentale të organeve jetësore
l.Semundje te tjera , crregullime, deformime ose probleme qe nuk jane permendur shprehimisht me lart
3.A keni rezultuar ne ndonje test Hepatit B, C, D ose HIV/SIDA pozitiv ?
4. A keni bërë ndonjëherë transfuzion apo zëvendësim gjaku?
5.A jeni nenshtruar ndonjehere trajtimit me terapi me rreze apo kemioterapi?
6. Në 12 muajt e fundit, a keni bërë analiza laboratorike nga kanë rezultuar vlera jo normale?
7. A merrni rregullisht ilace ose a keni marre rregullisht ilace ne 12 muajt e fundit?
8. A prisni të shtroheni në spital ose të bëni ndërhyrje kirurgjikale?
9. A keni përdorur rregullisht ose a përdorni aktualisht droga ose pije alkoolike?
10. A pini ose keni pire duhan?
11. A merrni pension sëmundjeje ose invaliditeti ose a keni bërë kërkesë për të?
12. A keni bërë kërkesë për sigurim jete ose shëndeti dhe kjo kërkesë iu është refuzuar ose pranuar me kushte shtesë?
13.Gjatesia e trupit tuaj?
cm

14.Masa e trupit tuaj?
kg
Në rast se i jeni përgjigjur negativisht pyetjes 1 dhe pozitivisht ndonjë prej pyetjeve nga 2 në 12, lutemi jepni informacion të detajuar në hapësirën këtu më poshtë në lidhje me gjendjet e mëparshme dhe aktuale (raporte klinike, rezultate testesh dhe kontrollesh mjeksësore, etj.)
15. Veprimtari Profesionale: Veprimtaria juaj profesionale, a ju ekspozon ndaj ndonjë rreziku (si kontakte me lëndë kimike, eksplozive, radioaktive, helmuese ose toksike, ose në kontakt me linja të tensionit të lartë dhe/ose skela, miniera, tunele dhe/ose platforma shpuese, qëndrime në vende të rrezikshme, etj.)?
16.Veprimtari të Kohës së Lirë: Veprimtaria juaj e kohës së lirë, a ju ekspozon ndaj ndonjë rreziku (si fluturime me parashutë ose avion, alpinizëm, zhytje nënujore, gara automobilistike, boks, mundje, lundrim, kalërim, etj.)?

PAGUAJ

Kushtet e pergjithshme

MBROJTJA E TE DHENAVE PERSONALE

I siguruari është njohur me deklaratën e privatesise të shoqerisë së sigurimeve dhe autorizon SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a që të mbledhë dhe përpunojë të dhënat dhe informacionin personal i cili nevojitet për administrimin e kontratës së sigurimit, për dhënien e sherbimeve ndaj të siguruarit dhe përfituesit përfshirë trajtimin e dëmit, për ofrimin e produkteve apo shërbimeve të reja, bazuar në ligjet përkatese në fuqi (Ligji Nr. 9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale’’) si dhe transferimin e të dhenave personale tek te tretë për qëllime të sigurimit apo biznesi të cilët garantojnë gjithashtu mbrojtjen e të dhënave personale. Ne cdo rast, mbrojtja e te dhenave personale do te behet ne perputhje me rregullat dhe procedurat e percaktuara ne Ligjin Nr. 9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale’’.

E DREJTA E INFORMIMIT

-I siguruari ka te drejten te informohet nga Siguruesi mbi kushtet, procedurat dhe afatet e mbulimit dhe/ose perfitimit nga sigurimi, informim i cili fillon para nënshkrimit të kontratës dhe vazhdon gjatë periudhës së vlefshmërisë së kontratës. Informimi merret nepermjet telefonit, e-mailit, faqes zyrtare ne internet apo broshurave informative te perdoruara nga shoqeria.

- I siguruari dhe/ose Policmbajtesi jane informuar nga Siguruesi përpara nënshkrimit të kontratës së sigurimit, duke marre te gjithe informacionin e nevojshëm në lidhje me te dhenat juridike te siguruesit, llojin përkatës të sigurimit, procedurat, afatet, metodat e trajtimit te kerkesave per demshperblim, rreziqet e mbuluara dhe te perjashtuara, metodat e llogaritjes, afatet dhe menyra e pageses se primit, metoden e llogaritjes se vleres se kompesueshme dhe cdo informacion tjeter qe ka lidhje me kontraten e sigurimit.

E DREJTA E TE SIGURUARIT PER TU ANKUAR

I siguruari apo persona të tjerë të interesuar, kane te drejte të paraqesin një ankesë pranë shoqërisë së sigurimit, ne rast se cmojne se shoqeria e sigurimit nuk u përmbahet kushteve të vendosura në kontratën e sigurimit. Ankesa mund te paraqitet ne forme elektronike (e-mail) ose me shkrim ne adresen postare te shoqerise. Shoqëria e sigurimit do ti pergjigjet çdo ankese të depozituar me shkrim apo në formë elektronike dhe do te jap çdo informacion të kërkuar që ka lidhje me kontratën e sigurimit, brenda afateve te percaktuara ne ligj.


TOTALI

0 Lekë

Keni Pyetje?

Ju lutemi kontaktoni me ne

Tel: 0 800 31 31(24 ore)
Tel: (+355)42 233 308 Hene-Shtune 08:00-20:00
info@sigal.com.al
Agjentet

E-mail

Teksti